OZNAM

Navigácia

Profil verejného obstarávateľa

Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní

" Oprava havarijného stavu strechy na budove CVČ Vranov nad Topľou "

Vyzva.pdf

Vykaz_-_vymer.pdf

Novinky

Kontakt

  • Centrum voľného času Vranov nad Topľou
    M. R. Štefánika 870
    093 01 Vranov nad Topľou
  • Tel./Fax: 057/44 64705, 0911 05 05 64

Fotogaléria