OZNAM

Navigácia

O oddelení Záujmové krúžky Zaujímavosti Aktuálne podujatia

Vitajte na stránke oddelenia Estetiky

O oddelení

HRNČIARIK  
Táto činnosť bude venovaná skupine účastníkov s individuálnym prístupom vzhľadom na náročnosť výroby. Deti sa naučia pracovať s keramickou hlinou, jej prípravou, formovaním a točením na kruhu, úpravou, retušovaním, pálením a glazovaním. Krúžok je postavený na výchove a vzdelávaní zážitkom. Vzhľadom na  snahu o  individuálny prístup je počet členov krúžku obmedzený na 8 detí.

KERAMIKÁR  

Deti a mládež sa oboznámia s keramikou, jej históriou. Spoznajú materiál – hlinu. Naučia sa pracovať plošne, priestorovo. Deti budú vytvárať trojrozmerné objekty, dekoračné a úžitkové predmety, budú realizovať svoje vlastné nápady. Budú mať teamové práce zamerané na tematický okruh. Budú si rozvíjať jemnú motoriku, realizovať drobné umelecké predmety. Fantázia, zručnosť, precíznosť a tvorivosť budú dopĺňať kreativitu detí. Hotové, vypálené výrobky si vo finálnej fáze budú výtvarne spracovávať a stanú sa ich majetkom.

 

KREATÍVKO MŠ sídlisko II.

ARTÍK MŠ Okulka , I. Máj

TVORIVÁ DIELŇA MŠ Juh

Krúžok je pre deti najstaršej skupiny MŠ. Náplňou budú základy modelovania a maľovania na keramiku. Deti sa naučia , vyrábať dekoračné a úžitkové predmety podľa danej témy, manuálnych zručností a schopností , esteticky ich upraviť, miešať farby na vymaľovanie hotových výrobkov. Cieľom je zvýšiť cit pre krásu a zdokonaliť jemnú motoriku rúk. Zažiť radosť z vlastnej tvorby.

 

ART ATELIÉR      

  Priestor fantázie, ktorý nemá hranice, aj tak môžeme definovať Art ateliér. V krúžku si deti vyskúšajú tvoriť z rôznych tradičných i netradičných materiálov a pritom rozvíjať svoje myslenie, svoj svet poznania nových vecí. Krúžok je zameraný na úžitkové umenie. Žiaci používajú rôzne výtvarné techniky: dekupáž, maľovanie na keramiku a sklo, výroba šperkov, drôtiková technika, batikovanie, krakelovanie, maľovanie na textil, flitrovanie, modelovanie, tvorba koláží. Vytvárajú rôzne ozdobné predmety, šperky, talizmany, darčeky a dekorácie.

HRNČIARIK     

Táto činnosť bude venovaná skupine účastníkov s individuálnym prístupom vzhľadom na náročnosť výroby . Deti sa naučia pracovať s keramickou hlinou, jej prípravou, formovaním a točením na kruhu, úpravou, retušovaním, pálením a glazovaním. Krúžok je postavený na výchove a vzdelávaní zážitkom.

VÝTVARNÝ 

Činnosť krúžku je zameraná tak, aby výtvarná práca žiakov zaujala a aby estetické vnímanie a tvorivá aktivita vytvárala v nich pocity radosti a uspokojenia.Náplňou krúžku je rozvíjať talent detí v tejto oblasti, pričom si deti vyskúšajú zaujímavé výtvarné techniky a postupy. Nadobudnú nové zručnosti, rozvíjajú svoju fantáziu, estetické cítenie a kreativitu.  Pracujú najmä s výtvarnými technikami, ktoré sa na hodinách výtvarnej výchovy používajú menej - pre svoju časovú a materiálovú náročnosť.

DRAMKO - HERECKÝ     

Nácvik rozličných dramatických útvarov – scénok, skečov, divadelných predstavení, vlastnej tvorby. Správne artikulovanie, rozvíjanie recitačných predpokladov. Spontánny prejav a verejné vystupovanie pred publikom na podujatiach rôzneho charakteru.

TANEČNÁ PRÍPRAVKA 

Tanečno – pohybový krúžok pre najstaršie deti MŠ a I. stupňa ZŠ. Rozvoj obratnosti, pružnosti, pohybovej a tanečnej kultúry, zmyslu pre rytmus ako aj orientácie v priestore. Cieľom tohto krúžku je osvojenie si tanečnej pohyblivosti a základov rôznych tanečných štýlov s dôrazom na správne držania tela, melodické a rytmické cítenie hudby, samotné spojenie hudby s tancom ako výrazovým a estetickým prostriedkom sú aj vystúpenia na akciách CVČ.

 

MODERNÝ TANEC  

Krúžok, ktorý ponúka rôznorodý tanečný štýl, využíva mnohé prvky z iných tancov. Počas tanca je  v aktívnom pohybe celé telo. Obsahuje mnoho štýlových moderných krokov a je veľmi dynamický.  Vystúpenia na akciách a podujatiach rôzneho charakteru.

 

ROZTLIESKAVAČKY  

V  krúžku sa deti naučia základy - pochod, poskoky, cviky, kroky, ale i zložitejšie prvky tohto športu. Cvičenia obsahujú základné gymnastické a akrobatické prvky, sú zamerané na rozvoj koordinácie, priestorovej orientácie. Deti sú motivované hudbou a je im ponechaný priestor i na svoje myšlienky a nápady (v rámci pravidiel). Svoje zručnosti si deti overia v nenáročných zostavách alebo choreografiách, ktoré predvedú pri rôznych príležitostiach. Cvičenie bude prebiehať v zrkadlovej miestnosti.

 

Novinky

Kontakt

  • Centrum voľného času Vranov nad Topľou
    M. R. Štefánika 870
    093 01 Vranov nad Topľou
  • Tel./Fax: 057/44 64705, 0911 05 05 64

Fotogaléria