OZNAM

Navigácia

O oddelení Záujmové krúžky Zaujímavosti Aktuálne podujatia

Vitajte na stránke oddelenia Estetiky

Záujmové krúžky

KERAMIKÁR  

Deti a mládež sa oboznámia s keramikou, jej históriou. Spoznajú materiál – hlinu. Naučia sa pracovať plošne, priestorovo. Deti budú vytvárať trojrozmerné objekty, dekoračné a úžitkové predmety, budú realizovať svoje vlastné nápady. Budú mať teamové práce zamerané na tematický okruh. Budú si rozvíjať jemnú motoriku, realizovať drobné umelecké predmety. Fantázia, zručnosť, precíznosť a tvorivosť budú dopĺňať kreativitu detí. Hotové, vypálené výrobky si vo finálnej fáze budú výtvarne spracovávať a stanú sa ich majetkom.


 

KREATÍVKO MŠ sídlisko II.

ARTÍK MŠ Okulka , I. Máj

TVORIVÁ DIELŇA MŠ Juh

Krúžok je pre deti najstaršej skupiny MŠ. Náplňou budú základy modelovania a maľovania na keramiku. Deti sa naučia , vyrábať dekoračné a úžitkové predmety podľa danej témy, manuálnych zručností a schopností , esteticky ich upraviť, miešať farby na vymaľovanie hotových výrobkov. Cieľom je zvýšiť cit pre krásu a zdokonaliť jemnú motoriku rúk. Zažiť radosť z vlastnej tvorby.

 

ART ATELIÉR      

  Priestor fantázie, ktorý nemá hranice, aj tak môžeme definovať Art ateliér. V krúžku si deti vyskúšajú tvoriť z rôznych tradičných i netradičných materiálov a pritom rozvíjať svoje myslenie, svoj svet poznania nových vecí. Krúžok je zameraný na úžitkové umenie. Žiaci používajú rôzne výtvarné techniky: dekupáž, maľovanie na keramiku   a sklo, výroba šperkov, drôtiková technika, batikovanie, krakelovanie, maľovanie na textil, flitrovanie, modelovanie, tvorba koláží. Vytvárajú rôzne ozdobné predmety, šperky, talizmany, darčeky a dekorácie.


 

 DRAMKO - HERECKÝ     

Nácvik rozličných dramatických útvarov – scénok, skečov, divadelných predstavení, vlastnej tvorby. Správne artikulovanie, rozvíjanie recitačných predpokladov. Spontánny prejav a verejné vystupovanie pred publikom na podujatiach rôzneho charakteru. Určený pre ZŠ.

TANEČNÁ PRÍPRAVKA 

Tanečno – pohybový krúžok pre najstaršie deti MŠ a I. stupňa ZŠ. Rozvoj obratnosti, pružnosti, pohybovej a tanečnej kultúry, zmyslu pre rytmus ako aj orientácie v priestore. Cieľom tohto krúžku je osvojenie si tanečnej pohyblivosti a základov rôznych tanečných štýlov s dôrazom na správne držania tela, melodické a rytmické cítenie hudby, samotné spojenie hudby s tancom ako výrazovým a estetickým prostriedkom sú aj vystúpenia na akciách CVČ.

MODERNÝ TANEC  

Krúžok, ktorý ponúka rôznorodý tanečný štýl, využíva mnohé prvky z iných tancov. Počas tanca je  v aktívnom pohybe celé telo. Obsahuje mnoho štýlových moderných krokov a je veľmi dynamický.                         Vystúpenia na akciách a podujatiach rôzneho charakteru.

 


 

Novinky

Kontakt

  • Centrum voľného času Vranov nad Topľou
    M. R. Štefánika 870
    093 01 Vranov nad Topľou
  • Tel./Fax: 057/44 64705, 0911 05 05 64

Fotogaléria