OZNAM

Navigácia

O oddelení Záujmové krúžky Zaujímavosti Aktuálne podujatia

Vitajte na stránke oddelenia Estetiky

Aktuálne podujatia

                       28. ročník  speváckej súťaže SLÁVIK SLOVENSKA

V Centre voľného času vo Vranove nad Topľou sa dňa 16.5.2018 stretli mladí speváci ľudovej piesne na obvodnom kole celoštátnej speváckej súťaži SLÁVIK SLOVENSKA 2018. Tento rok je to už po 28. krát. Súťažiaci sa predstavili s dvoma piesňami, pričom jedna z nich musela pochádzať zo Spevníčka SS 2018 a musela obsahovať minimálne dve slohy. Jedna z interpretovaných piesní bola prezentovaná hudobným sprievodom a ďalšiu pieseň odspievali bez doprovodu / á capella /. Súťaže sa zúčastnilo  21 spevákov z 12 škôl. Speváci súťažili v troch vekových kategóriách. Spev súťažiacich si veľmi pozorne vypočula porota v zložení predsedkyňa poroty: Vilma Krauspeová – riaditeľka SZUŠ vo Vranove n/T, členky poroty PaedDr. Zuzana Hupcejová – hudobníčka a učiteľka ZŠ Lúčna vo Vranove n/T. a Bc.Veronika Joneková – hlasový pedagóg na ZUŠ vo Vranove n/T. Hodnotenie mladých talentovaných speváčikov nebolo jednoduché, pretože úroveň spevu každým rokom rastie, čomu sa veľmi tešíme. Porota kládla dôraz na intonáciu, rytmus, prednes, výber piesne i celkový dojem. Hoci bolo rozhodovanie  náročné, zvíťazili tí najlepší. A tu sú :

 V I. kategórii / 1. – 3. ročník ZŠ a ZUŠ /  súťažilo 7 žiakov, prvé miesto obsadila Alexandra Grominová zo ZŠ Sídl. Lúčna, na druhom mieste sa umiestnil Filip Ballek zo ZŠ Sídl. II a na treťom mieste sa umiestnila Soňa Hermanovská zo SZUŠ Vranov.

 II. kategória / 4. – 6. ročník ZŠ, OG a ZUŠ / bola zastúpená 9 žiakmi a víťazstvo patrí Nine Mruskovej zo ZŠ Sídl. II, na druhom mieste sa umiestnila Anita Illešová zo ZŠ Lúčna a tretie miesto obsadila Alena Dudášová zo ZŠ Slovenská Kajňa. Diplom za vokálny prejav si odniesla Radoslava Ciesarová zo ZŠ Hanušovce.

V III. kategórii  / 7. až 9. ročník ZŠ, OG a ZUŠ /  súťažilo 5 žiakov. Prvenstvo si vyspievala Hana Kocáková zo ZŠ Sídl II. Na druhom mieste sa umiestnila Alexandra Jevčáková zo ZŠ Bernolákova  a tretiu priečku obsadila Veronika Jurková zo ZŠ Hanušovce. Diplom za interpretačný prejav si odniesla  Juliana Mikitová zo ZŠ Lúčna.

Do krajského kola postupujú len víťazi I., II. a III. kategórie obvodných kôl súťaže, ktoré sa uskutoční 25.mája 2018 o 8:00 hod. v PKO - Prešov. Ich náhradníkmi sú súťažiaci, ktorí sa umiestnili na 2. resp. ďalšom mieste.

Všetkým oceneným blahoželáme a víťazom držíme palce v  krajskom kole.

 

                    HLINENÁ KRÁSA NAŠIMI OČAMI

 

               

Aj tento rok sa  23.5.2018,  už po19- ty krát, v Centre voľného času  modelovalo z hliny.

Podujatia sa zúčastnilo 21 detí zo ZŠ Bernolákova, Lúčna, Sídlisko II. a Juh. Deti tvorili a modelovali obrázok s ovocím a kvetmi.  Porota pracovala v tomto zložení : predseda komisie Mgr. Ján Jankiv – výtvarník, Dúha chránená dielňa, Martina Štecová - výtvarníčka a Mgr. Andrea Fišmanová – vedúca oddelenia estetiky v CVČ. Po dôkladnom zhliadnutí detských prác sa porota rozhodla a udelila 3 miesta v každej kategórii.

Ceny do súťaže venovalo CVČ spolu s diplomom na pamiatku z tejto súťaže.

 

I. kategória /3. – 4. ročník /            1. miesto   Lea Doležalová, ZŠ Bernolákova

                                                        2. miesto   Richard Vasilko, ZŠ Sídl. II.

                                                        3. miesto   Sandra Sukovská, ZŠ Lúčna

                                         

 

II. kategória / 5. – 6. ročník /          1. miesto  Diana Novikmecová, ZŠ Lúčna

                                                        2. miesto   Teo Ondrovič, ZŠ Bernolákova

                                                        3. miesto  Slávka Palenčíková, ZŠ Sídl. II.

 

                                              

 

III. kategória / 7. – 8. ročník /         1. miesto   Nina Kolcunová, ZŠ Bernolákova

                                                        2. miesto    Simona Gumanová, ZŠ Lúčna

                                                        3. miesto    Iva Baschierová, ZŠ Bernolákova

 

  

            Čarovný štetec – zázračná farbička

 

 

Dňa 29.5.2018 Centrum voľného času usporiadalo pre žiakov vranovských  ZŠ  19. ročník súťaže detskej výtvarnej tvorby  Čarovný štetec – zázračná farbička. Súťaže sa zúčastnilo 22 žiakov. Tento rok žiaci tvorili  na tému „ Čo sa mi páči na mojom meste.“                                                                                                                                                                 

Podujatie je stále zaujímavé pre všetky vekové kategórie. Práce posudzovala trojčlenná komisia v zložení: predseda komisie, výtvarníčka – Beáta Halandová, členka poroty – výtvarníčka Martina  Štecová , Andrea Fišmanová – odd. estetiky v CVČ. V každej kategórii boli udelené 3 vecné ceny a diplom, ktoré do súťaže venovalo CVČ.

 

I. kategória / 3. – 4. ročník / 8 súťažiacich    1. miesto   Liana Adamová, ZŠ sídl. II

                                                                       2. miesto   Evanna Lazorová, ZŠ sídl. II

                                                                       3. miesto  Sofia Mattová, ZŠ Bernolákova

                                                  

 

II. kategória / 5. – 6. ročník / 6 súťažiacich   1. miesto  Šimon Doboš, ZŠ Juh

                                                                       2. miesto  Klára Demčáková, ZŠ Lúčna

                                                                       3. miesto  Diana Novikmecová, ZŠ Lúčna

                                                 

 

 III. kategória / 7. – 8. ročník / 8 súťažiacich  1. miesto  Nina Kolcunová, ZŠ Bernolákova

                                                                         2. miesto  Zuzana Fialová, ZŠ Juh

                                                                         3. miesto  Barbora Šofranková, ZŠ Sídl. II

 

  

Novinky

Kontakt

  • Centrum voľného času Vranov nad Topľou
    M. R. Štefánika 870
    093 01 Vranov nad Topľou
  • Tel./Fax: 057/44 64705, 0911 05 05 64

Fotogaléria