Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva 20/2018 20/2018 - Prenájom 70,00 s DPH 07.12.2018 AGENTÚRA PENELOPA, s. r. o. Ing. Anna Marcinčinová riaditeľka CVČ
Zmluva 19-2018 19/2018 - Prenájom 160,00 s DPH 28.11.2018 Ondrej Buranský Ing. Anna Marcinčinová riaditeľka CVČ
Zmluva Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní krajského kola školskej športovej súťaže žiakov základných škôl a 1. stupňa osemročných gymnázií v šachu v Prešovskom krajiv školskom roku 2018/2019 s DPH 16.11.2018 Prešovský krajský šachový zväz Ing. Anna Marcinčinová riaditeľka CVČ
Zmluva 18/2018 18-2018 - Prenájom 308,00 s DPH 16.11.2018 K-DISKONT s. r. o. Ing. Anna Marcinčinová riaditeľka CVČ
Faktúra Došlé faktúry 2018 s DPH 07.11.2018
Objednávka Objednávky - 2018 s DPH 02.11.2018
Zmluva VTZS2018 Školské majstrovstvá okresu VT žiakov a žiačok v zrýchlenom šachu ZŠ 2018/2019. s DPH 25.10.2018 Prešovský krajský šachový zväz Ing. Anna Marcinčinová riaditeľka CVČ
VO: Súhrná správa 3.Q/2018 Súhrná správa - zákazka zadaná postupm podľa § 109 ZVO 14 749.67 s DPH 22.10.2018 Centrum voľného času
Zmluva 17/2018 17-2018 - Prenájom 88,00 s DPH 19.10.2018 Terain, s. r. o. Ing. Anna Marcinčinová riaditeľka CVČ
Zmluva 16/2018 16 - 2018 - Prenájom 308,00 s DPH 12.10.2018 K-DISKONT s. r. o. Ing. Anna Marcinčinová riaditeľka CVČ
Zmluva Z201840389_Z Kúpna zmluva č. Z201840389_Z 14 749,67 s DPH 27.09.2018 Up Slovensko, s. r. o. Ing. Anna Marcinčinová riaditeľka CVČ
Zmluva D O H O D A č. 175/2018/OS D O H O D A č. 175/2018/OS o spolupráci, koordinácii a organizovaní súťaží okresného kola žiakov a žiačok ZŠ a SŠ v cezpoľnom behu. s DPH 26.09.2018 Okresný úrad Prešov - Odbor školstva Ing. Anna Marcinčinová riaditeľka CVČ
Zmluva Z M L U V A O D I E L O č. 20092018 Oprava havarijného stavu strechy na budove CVČ Vranov n/T. 28 997,16 s DPH 20.09.2018 Strešné izolácie s.r.o. Ing. Anna Marcinčinová riaditeľka CVČ
Zmluva D O H O D A č. 129/2018/OS D O H O D A č. 129/2018/OS o spolupráci, koordinácii a organizovaní súťaže - olympiády s DPH 13.09.2018 Okresný úrad Prešov - Odbor školstva Ing. Anna Marcinčinová riaditeľka CVČ
Zmluva D O H O D A č. 117/2018/OS D O H O D A č. 117/2018/OS o spolupráci, koordinácii a organizovaní súťaží okresného kola - športy s DPH 05.09.2018 Okresný úrad Prešov - Odbor školstva Ing. Anna Marcinčinová riaditeľka CVČ
Zmluva 15/2018 15 - 2018 - Prenájom 200,00 s DPH 17.08.2018 Romam Jašurek - TM Ing. Anna Marcinčinová riaditeľka CVČ
Zmluva 2406186008 Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia č. 2406186008 21,53 s DPH 03.08.2018 Generali Poisťovňa, a. s. Ing. Anna Marcinčinová riaditeľka CVČ
Zmluva 2406185995 Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia č. 2406185995 21,53 s DPH 27.07.2018 Generali Poisťovňa, a. s. Ing. Anna Marcinčinová riaditeľka CVČ
Zmluva 2406185988 Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia č. 2406185988 21,53 s DPH 20.07.2018 Generali Poisťovňa, a. s. Ing. Anna Marcinčinová riaditeľka CVČ
Zmluva 2406185987 Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia č. 2406185987 20,64 s DPH 20.07.2018 Generali Poisťovňa, a. s. Ing. Anna Marcinčinová riaditeľka CVČ
zobrazené záznamy: 1-20/308