Navigácia

Kontakt

 • Centrum voľného času Vranov nad Topľou
  M. R. Štefánika 870
  093 01 Vranov nad Topľou
 • Tel./Fax: 057/44 64705, 0911 05 05 64
Počet návštev: 525858

Usmernenie pre rodičov!!!

Informácia

Vážení rodičia, ďakujeme vám za prejavený záujem
o prímestské tábory pre vaše deti počas leta 2020 a rýchlu reakciu na zasielanie prihlášok e-mailom v čase, keď bolo CVČ pre pandémiu COVID - 19 zatvorené. Od 15. júna 2020 rozhodnutím zriaďovateľa máme spustenú prevádzku
pre zamestnancov CVČ v pracovných dňoch
od 10,00 hod. - 14,00 hod. Žiadame vás preto,
aby ste v priebehu tohto týždňa 22. 6. - 26. 6. 2020 prišli odovzdať originály prihlášok, ostatných potrebných dokumentov a vyplatiť jednotlivé turnusy.

Ďakujeme za pochopenie.

Informácia

!!! Rozhodnutie zriaďovateľa !!!
Mesto Vranov nad Topľou ako zriaďovateľ Centra voľného času
vo Vranove nad Topľou vydalo pokyn, aby sa od 15. júna 2020
za prísnych hygienických opatrení do výchovno - vzdelávacieho zariadenia vrátili iba zamestnanci CVČ v pracovnom čase od 10,00 hod. do 14,00 hod. Náplňou práce v nasledujúcom období bude príprava prímestských "Denných letných táborov 2020",
ktoré budeme realizovať podľa plánu. 

Informácia

Vážení rodičia, aj keď Regionálny úrad verejného zdravotníctva SR povolil otváranie Centier voľného času od 10. 6. 2020, CVČ vo Vranove nad Topľou zatiaľ zostáva ešte zatvorené. O termíne otvorenia rozhodne zriaďovateľ v utorok 16. 6. 2020. Musíme ešte trošku vydržať..

Letné tábory na Domaši-Dobrej zrušené!

Vážení rodičia, viacerí z vás sa nás obraciate s otázkou, kedy bude Centrum voľného času opäť
v prevádzke. S poľutovaním Vám oznamujeme, že po informáciách z Úradu verejného zdravotníctva naša organizácia zostáva aj naďalej zatvorená. Napriek tomu sa snažíme daný stav zmeniť, apelujeme na príslušné orgány aby sme mohli letnú činnosť pre vaše deti organizovať. Vzhľadom
na vzniknutú situáciu,v akej sa nachádzame, CVČ počas tohto leta nebude organizovať pobytový tábor na Domaši, sústredíme sa na prímestské tábory, ktoré by sa mali uskutočniť v 5 turnusoch. 
V prípade záujmu stiahnite si prihlášku z našej web stránky www.cvcvranov.edupage.sk a vyplnenú zašlite na email: cvc@cvcvranov.edu.sk.
Bližšie informácie dostanete v potvrdzujúcom maili. Ďakujeme za trpezlivosť.

kolektív CVČ

 

Dôležitý OZNAM!!

Žiadame rodičov, ktorých deti nemajú zaplatený poplatok za záujmové krúžky na II. polrok šk. roku 2019 - 20, aby tak učinili v čo najkratšom termíne, najneskôr do 31. 1. 2020. Poplatok je potrebné uhradiť v hotovosti do pokladne CVČ, pokladničné hodiny sú Po - Pi od 7,30 hod. - 15, 30 hod. Ďakujeme, že nás máte radi a pomáhate nám aj tým, že ho včas uhradíte.

PONUKA ZÁUJMOVÝCH KRÚŽKOV NA ROK 2019/2020

Kliknutím zväčšíte

KARNEVAL

Novinky

Kontakt

 • Centrum voľného času Vranov nad Topľou
  M. R. Štefánika 870
  093 01 Vranov nad Topľou
 • Tel./Fax: 057/44 64705, 0911 05 05 64

Fotogaléria