Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka Objednávky 2023 Objednávky 2023 s DPH 26.05.2023 26.05.2023
Faktúra Došlé faktúry 2023 Došlé faktúry 2023 s DPH 26.05.2023 26.05.2023
Zmluva č. 23/1824/0010 Zmluva č. 23/1824/0010 poskytované spotrebiteľom, mikropodnikom, malým podnikateľom alebo neziskovým organizáciam 29.63/mesačne s DPH 25.05.2023 ANTIK Telecom s. r. o. Ing. Anna Marcinčinová riaditeľka 25.05.2023
Zmluva Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 2023 01 58 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 2023 01 58 500,00 s DPH 25.04.2023 Nadácia Henkel Slovensko Ing. Anna Marcinčinová riaditeľka 25.04.2023
Zmluva Z M L U V A o vyplatení Príspevku na realizáciu okresného kola 24. ročníka turnaja McDonald´s Cup 2022/2023 Z M L U V A o vyplatení Príspevku na realizáciu okresného kola 24. ročníka turnaja McDonald´s Cup 2022/2023 150,00 s DPH 30.03.2023 1st CLASS AGENCY, s.r.o. Ing. Anna Marcinčinová riaditeľka 30.03.2023
Zmluva 2/2023 2/2023 - Prenájom 450,00 s DPH 22.03.2023 Slovenská poľovnícka komora organizačná zložka Obvodná poľovnícka komora Ing. Anna Marcinčinová riaditeľka 22.03.2023
Zmluva Kolektívna zmluva 2023 s DPH 01.03.2023 Základná organizácia odborového zväzu zamestnancov školstva a vedy pri Centre voľného času Ing. Anna Marcinčinová riaditeľka 01.03.2023
Zmluva D O H O D A č. 84/2023/ RÚŠS D O H O D A č. 84/2023/ RÚŠS - o spolupráci, koordinácii a organizovaní súťaží okresného, okresného žiakov a žiačok ZŠ vo florbale, atletike, basketbale, volejbale, malom futbale, minifutbale, vybíjanej a stolnom tenise. Uzavretá v zmysle § 51 zákona č s DPH 12.01.2023 Regionálnym úradom školskej správy v Prešove Ing. Anna Marcinčinová riaditeľka 24.01.2023
Zmluva 1/2023 Prenájom - 1/2023 s DPH 11.01.2023 ABN KLEMANTIS s. r. o. Ing. Anna Marcinčinová riaditeľka 11.01.2023
Zmluva D O H O D A č. 14/2023/RÚŠS D O H O D A č. 14/2023/RÚŠS o spolupráci, koordinácii a organizovaní súťaže „Olympiáda v anglickom jazyku“, „Matematická olympiáda“, „Olympiáda v nemeckom jazyku“, „Dejepisná olympiáda“, „Biologická olympiáda“, „Geografická olympiáda“, Fyzikálna olympiáda“, „Chemická olympiáda“, „Pytagoriáda“, „Slávik Slovenska“. s DPH 10.01.2023 Regionálnym úradom školskej správy v Prešove Ing. Anna Marcinčinová riaditeľka 10.01.2023
Faktúra Došlé faktúry 2022 Došlé faktúry 2022 s DPH 29.12.2022 29.12.2022
Objednávka Objednávky 2022 Objednávky -2022 s DPH 29.12.2022 29.12.2022
Zmluva Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 038/2020/C s DPH 27.12.2022 CEMED, s. r. o. Ing. Anna Marcinčinová riaditeľka 29.12.2022
Zmluva Rámcová dohoda na zabezpečenie stravovacích služieb – elektronických kariet č. 01/10/2022 20 671,72 s DPH 31.10.2022 Up Déjeuner, s. r. o. Ing. Anna Marcinčinová riaditeľka 31.10.2022
Zmluva 4/2022 Zmluva č. 4/2022 o nájme nebytových priestorov cca100/mesačne/podľazáznamuočaseprenájmu s DPH 11.10.2022 Mgr. Marcinov Boris Ing. Anna Marcinčinová riaditeľka CVČ 11.10.2022
Zmluva Dodatok č. 1 k zmluve č. 1/2022 Dodatok č. 1 k zmluve č. 1/2022 zo dňa 16.03.2022 s DPH 14.09.2022 ABN KLEMATIS s. r. o. Ing. Anna Marcinčinová riaditeľka CVČ 14.09.2022
Zmluva 100013235 STABILITA DDS - zamestnávateľská zmluva s DPH 20.06.2022 STABILITA, d.d.s., a. s. Ing. Anna Marcinčinová riaditeľka 20.06.2022
Zmluva 3/2022 3/2022 - Prenájom 16,00 s DPH 12.05.2022 Slovenský zväz záhradkárov Centrum voľného času Ing. Anna Marcinčinová riaditeľka CVČ 12.05.2022
Zmluva Dohoda č. 51/2022/OS Dohoda č. 51/2022/OS o spolupráci, koordinácii a organizovaní súťaží krajského kola žiakov a žiačok ZŠ v športových súťažiach MINIcoolvolley a MIDIcoolvolley s DPH 03.05.2022 Regionálny úrad školskej správy v Prešove Ing. Anna Marcinčinová riaditeľka CVČ 05.05.2022
Zmluva Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb s DPH 01.05.2022 Slovak Telekom, a. s. Ing. Anna Marcinčinová riaditeľka CVČ 06.05.2022
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/404

Novinky

Kontakt

  • Centrum voľného času Vranov nad Topľou
    M. R. Štefánika 870
    093 01 Vranov nad Topľou
  • Tel./Fax: 057/44 64705, 0911 05 05 64

Fotogaléria