OZNAM

Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Faktúra Došlé faktúry 2019 DošleFA s DPH 06.11.2019
Objednávka Objednávky 2019 Objednávky 2019 s DPH 04.11.2019
Zmluva 12/2019 12/2019 - Prenájom 80,00 s DPH 25.10.2019 TERAIN, s.r.o. Centrum voľného času Ing. Anna Marcinčinová riaditeľka CVČ
Zmluva Darovacia zmluva 1 000,00 s DPH 23.10.2019 Tatra banka, a.s., odštepný závod Raiffeisen banka Ing. Anna Marcinčinová riaditeľka CVČ
Zmluva 169/2019/OS Dohoda č. 169/2019/OS o spolupráci, koordinácii a organizovaní súťaži- olympiády s DPH 13.09.2019 Okresný úrad Prešov odbor školstva Ing. Anna Marcinčinová riaditeľka CVČ
Zmluva 163/2019/OS Dohoda č. 163/2019/OS o spolupráci, koordinácii a organizovaní súťaži OK- športy s DPH 09.09.2019 Okresný úrad Prešov odbor školstva Ing. Anna Marcinčinová riaditeľka CVČ
Zmluva 11/2019 11/2019 - Prenájom s DPH 04.09.2019 Jana Ščavnická Ing. Anna Marcinčinová riaditeľka CVČ
Zmluva ZMLUVA O DIELO č. 01/08/2019 ZMLUVA O DIELO č. 01/08/2019 uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 21 236,29 s DPH 20.08.2019 OKNA MARTIN TRADE s.r.o. Ing. Anna Marcinčinová riaditeľka CVČ
Zmluva Zmluva o poskytnutí dotácie č. 201/2019/P Zmluva o poskytnutí dotácie č. 201/2019/P z rozpočtu mesta Vranov nad Topľou 330,00 s DPH 27.05.2019 Mesto Vranov nad Topľou Ing. Anna Marcinčinová riaditeľka CVČ
Zmluva 10-2019 10/2019 - Prenájom 180,00 s DPH 17.05.2019 TK IMPEX s. r. o. Ing. Anna Marcinčinová riaditeľka CVČ
Zmluva 9-2019 9-2019 - Prenájom 190,00 s DPH 10.05.2019 Divadelné centrum Ing. Anna Marcinčinová riaditeľka CVČ
Zmluva ZMLUVA o vyplatení Príspevku na realizáciu okresného kola 21. ročníka turnaja McDonald´s Cup 2018/2019 150,00 s DPH 30.04.2019 1st CLASS AGENCY, s.r.o. Ing. Anna Marcinčinová riaditeľka CVČ
Zmluva 8/2019 8-2019 - Prenájom 200,00 s DPH 22.03.2019 Slovenská poľovnícka komora - Obvodná poľovnícka komora Ing. Anna Marcinčinová riaditeľka CVČ
Zmluva D O H O D A č. 17 / 2019/ OS D O H O D A č. 17 / 2019/ OS o spolupráci, koordinácii a organizovaní súťaže Slávik Slovenska 2019, okresné kolo. s DPH 20.03.2019 Okresný úrad Prešov - Odbor školstva Ing. Anna Marcinčinová riaditeľka CVČ
Zmluva 7/2019 7/2019 - Prenájom 180,00 s DPH 15.03.2019 TK IMPEX s. r. o. Ing. Anna Marcinčinová riaditeľka CVČ
Zmluva 7954/2019 Zmluva o dodávke elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku so zabezpečením distribúcie elektrickej energie a súvisiacich sieťových služieb s DPH 11.03.2019 MAGMA ENERGIA a. s. Ing. Anna Marcinčinová riaditeľka CVČ
Zmluva 6-2019 6/2019 - Prenájom 110,00 s DPH 01.03.2019 Slovenský rybársky zväz Ing. Anna Marcinčinová riaditeľka CVČ
Zmluva Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. Z201840389_Z Stravné lístky - dodatok s DPH 22.02.2019 Up Slovensko, s. r. o. Ing. Anna Marcinčinová riaditeľka CVČ
Zmluva Dodatok č. 1 k SF 2019 s DPH 11.02.2019 Ing. Anna Marcinčinová riaditeľka CVČ
Zmluva Dodatok č. 1 ku KZ 2019 s DPH 11.02.2019 Základná organizácia odborového zväzu pri CVČ Ing. Anna Marcinčinová riaditeľka CVČ
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/336

Novinky

Kontakt

  • Centrum voľného času Vranov nad Topľou
    M. R. Štefánika 870
    093 01 Vranov nad Topľou
  • Tel./Fax: 057/44 64705, 0911 05 05 64

Fotogaléria