Navigácia

Profil verejného obstarávateľa

Zákazka podľa § 117 zákona

Názov zákazky: Oprava priestorov CVČ
Zákazka zadávaná podľa §117
Druh: práce
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Názov zákazky: Dodávka elektrickej energie pre Centrum voľného času   UKONČENÉ

Zákazka s nízkou hodnotou zadávaná podľa §117

Druh: tovary

1._Vyzva.pdf

2._Priloha_c._1_Navrh_zmluvy.pdf

3._Priloha_c._2_Formular_ponuky.doc

4._Priloha_c._2_Navrh_ceny.XLSX

5._Priloha_c._3_Zoznam_odbernych_miest.pdf

 

 

Názov zákazky: „Výmena výplní otvorov na budove Centra voľného času“    UKONČENÉ

Zákazka zadávaná podľa §117

 

Druh: práce

 

1._Vyzva(1).pdf

2._Priloha_c._1A_Vykaz_vymer.pdf

3._Priloha_c._1B_Vykaz_vymer.xls

4.__Priloha_c._2_-_Navrh_min._zml._podmienok_Ok.pdf

5._Priloha_c._3_Schemat._navrh_vypl._otvorov.pdf

 

Novinky

Kontakt

  • Centrum voľného času Vranov nad Topľou
    M. R. Štefánika 870
    093 01 Vranov nad Topľou
  • Tel./Fax: 057/44 64705, 0911 05 05 64

Fotogaléria