Navigácia

Prírodovedné oddelenie

O oddelení

Prírodovedné oddelenie poskytuje deťom a mládeži vzdelávať sa hlavne v prírodovedných odboroch. Úlohou tohto oddelenia je vytváranie záujmových útvarov respektíve krúžkov pomocou ktorých si záujemcovia prehlbujú poznatky s prírodovednou tematikou.  Ďalšou veľmi významnou úlohou oddelenia je organizovanie olympiád, ktoré vyhlasuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR MINEDU a zabezpečuje IUVENTA. Sú to pytagoriáda, matematická, fyzikálna, chemická, biologická, geografická a technická olympiáda. Hlavným cieľom oddelenia je vytvoriť záujem detí  o prírodovedné odvetvia, životné prostredie a prírodu ale aj na samotný pohyb v nej.

Tešíme sa na Vašu návštevu

Novinky

Kontakt

  • Centrum voľného času Vranov nad Topľou
    M. R. Štefánika 870
    093 01 Vranov nad Topľou
  • Tel./Fax: 057/44 64705, 0911 05 05 64

Fotogaléria